Felhasználási feltételek

A weboldal tartalmainak felhasználása
A weboldal felhasználója kötelezi magát arra, hogy:

- a honlapról átvett és változatlan szöveggel vagy lényeges változtatás nélkül közölt anyag esetén a Nivegy-völgyi kisokost mint forrást feltünteti;

- a honlapról átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre;

- amennyiben a kiadott hír- vagy digitalizációs szakanyaggal kapcsolatban a honlapon javítás, kiigazítás, pontosítás kerül kiadásra, vagy a hír- vagy digitalizációs szakanyag a honlap üzemeltetője által visszavonásra kerül, akkor mindezt a már átvett, közzétett, feldolgozott saját anyagában, szolgáltatási vagy publikálási felületén haladéktalanul javítja, kiigazítja, pontosítja vagy érvényesíti, a továbbiakban pedig az eredeti hír- vagy digitalizációs szakanyagra nem hivatkozik, arra még áttételesen sem utal;

- a hír- vagy digitalizációs szakanyag javításának, pontosításának vagy visszavonásának elmaradása miatt, illetve a hírfeldolgozásból adódó – pl. címváltoztatás, átszerkesztés stb. – harmadik féltől érkező megkeresés, panasz, vagy kárigény esetén maradéktalanul helyt áll, és elismeri, hogy a

- tartalom szolgáltatójának, ill. a honlap üzemeltetőjének felelőssége ez esetekben kizárt;

- a tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl (a felhasználási platformon kívüli megjelenítés eseteitől eltekintve) részben vagy egészében nem tárolja, adatbázist, archívumot nem képez, illetve azt nem teszi hozzáférhetővé;

- tilos a tartalmak szoftveres vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele.

A tartalom felhasználásának közvetlen üzletszerzésre irányuló korlátozása
A tartalom a felhasználók számára ellenszolgáltatás nélkül elérhető. Mindezek alapján kifejezetten tilos a honlap tartalmaiból hírügynökségi szolgáltatás vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenység folytatása, ide értve a tartalom részben vagy egészben történő értékesítését és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is.

Jognyilatkozatok

- A honlap jogvédett anyagokat tartalmaz.

- A honlap célja a tájékoztatás, a honlapon szereplő információk nem tekinthetők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti vagy jogi tanácsadásnak. A honlapon szereplő információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogkövetkezményért a kiadó felelősséget nem vállal.

- A honlapon üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal azzal kapcsolatban, hogy a honlapon megjelenő tartalmak nem tartalmaznak elévült vagy hibás információt.

- A honlap üzemeltetője törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a honlap funkcionalitása és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.

- A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap üzemeltetője fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.

- A honlap üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírus-, illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.

- A honlap üzemeltetője a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja.

- A honlap üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a tartalom a felhasználó rendszerében kompatibilitási vagy más hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, felhasználót ért vélt vagy valós károkért, késedelemért a honlap üzemeltetője, illetőleg a tartalom szolgáltatója nem tehető felelőssé.

A Chill Antalfa! Nivegy-völgyi kisokos célja saját szubjektív benyomásaink és magánvéleményünk megosztása, a tévedés és az eltérő vélemény jogát kifejezetten fenntartjuk. Kifejezetten nem célunk sem a reklám, sem a tájékoztatás. Az oldalon való megjelenésért vagy leírásokért a szerzők vagy a kiadó semmilyen ellenszolgáltatást nem kértek és nem kaptak az oldalon szereplő szolgáltatóktól. Az oldalon szereplő információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogi következményért a kiadó felelősséget nem vállal.
Az oldalon szereplő képek a szerzőktől, vagy az oldalon megjelenő szolgáltatók engedélye alapján a szolgáltató weboldaláról vagy Facebook oldaláról származnak.
Ha oldalunkon aktualitását vesztett hibás információval találkoznál vagy ajánlanál valami jó új helyet, kérjük jelezd nekünk: chillantalfa@gmail.com!