Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató
a Nivegy-völgyi kisokos weboldalának látogatói számára
a weboldalon használt cookie-król 


1. Az adatkezelő

Az adatkezelő a Nivegy-völgyi kisokos weboldal („weboldal”) fenntartója, a Pressonline Kft.
székhelye: 8272 Szentantalfa Fő utca 13.
nyilvántartó hatósága: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszáma: 19-09-521352
adószáma: 13407421-2-19
telefonszáma: +36306807227
e-mail címe: sug@pressoline.hu 

2. Az adatkezelés

Weboldalunkon cookie-kat („sütiket”) használunk. Ennek során személyes adatokat kizárólag az Európai Unió hatályos adatvédelmi rendelete, a GDPR és a vonatkozó hazai jogszabályok előírásainak megfelelően kezelünk, a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

2.1. A „cookie-k” („sütik”)

A cookie, (általánosan használt magyar elnevezése: „süti”) apró adatcsomag, amelyet a weboldal üzemeltetője a weboldal meglátogatásakor telepít a felhasználó számítógépére. Egyes „sütik” elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez, mások kényelmesebbé teszik a használatát, megint mások statisztikai, illetve marketingcélokat szolgálnak. A „sütik” fajtáiról, működéséről itt található további információ: https://galaxis.startupguide.hu/cookie-suti

2.2. A felhasználó lehetőségei a „sütik” fogadására, illetve elutasítására

A „sütiket” a felhasználó böngészője tárolja. A felhasználónak az általa használt böngésző beállításai révén lehetősége van rá, hogy a „sütik” használatát szabályozza, illetve a számítógépére települt „sütiket” törölje. Az egyes böngészők tekintetében erről itt találhat bővebb információt:
- Google Chrome
- Firefox
- Microsoft Internet Explorer
- Microsoft Edge

A böngészők beállításával a felhasználók eszközönként tudják beállítani, hogy fogadják, vagy elutasítják a „sütiket”. Vannak olyan „sütik”, amelyek elutasítása esetén felhasználóink nem feltétlenül lesznek képesek a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. Ilyenkor a böngészőben a weboldal a tervezettől eltérően működhet, és az is előfordulhat, hogy egyes részei egyáltalán nem jelennek meg.

2.3. Az általunk használt „sütik” fajtái

Weboldalunkon háromféle „sütit” használunk: 
-    „munkamenet sütiket”,
-    „funkcionális sütiket”, és 
-    „analitikai és marketing sütiket”. 

2.4. „Munkamenet sütik”

A „munkamenet sütik” a weboldal funkcióinak használatához szükségesek. Nélkülük a weboldal nem feltétlenül használható teljes értékű módon. A „munkamenet sütik” az adott látogatás időtartamára kerülnek eltárolásra a felhasználó eszközének memóriájában., a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. 

A weboldalon a következő „munkamenet sütiket” használjuk: 

Google Tag Manager:
- a „süti” elnevezése: Google Tag Manager
- a „süti” forrása: Google
- a partner adatkezelési tájékoztatója: https://policies.google.com/privacy#intro
- az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a))
- az adatkezelés célja: a weboldal használatának lehetővé tétele
- az adatkezelés időtartama: a látogatás idejéig
- a kezelt adatok: - 

2.5. „Funkcionális sütik”

A „funkcionális sütik” (más elnevezéssel: „használatot támogató sütik”) rendeltetése, hogy megjegyezzék a felhasználó által elmentett preferenciákat (pl. akadálymentes honlapverziót használ-e, a weboldal magyar vagy idegennyelvű változatát használja-e, automatikusan be kíván-e jelentkezni stb.). A „funkcionális sütik” célja, hogy megkíméljék a felhasználót attól, hogy ilyen és hasonló beállításait a weboldal minden egyes látogatásakor újra meg kelljen ismételnie. A „funkcionális sütik” nélkül a weboldal használható ugyan, de kevésbé gördülékenyen. Az ilyen „sütiket” a felhasználó eszköze a látogatás időtartamán túl is tárolja. 

A weboldalon a következő „funkcionális sütiket” használjuk: 

Cookie_Accept:
- a „süti” elnevezése: Cookie_Accept
- a „süti” forrása: saját
- az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a))
- az adatkezelés célja: a weboldal cookie policy elfogadása
- az adatkezelés időtartama: 1 nap
- a kezelt adatok: IP cím

Session:
- a „süti” elnevezése: Session
- a „süti” forrása: saját
- az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a))
- az adatkezelés célja: meglátogatott oldalak listája
- az adatkezelés időtartama: a látogatás idejéig
- a kezelt adatok: IP cím

2.6. „Analitikai és marketing sütik”

Az „analitikai és marketing sütik” célja, hogy tájékozódhassunk, látogatóink hogyan használják honlapunkat (például mely oldalainkat tekintették meg, mennyi időt töltött weboldalunkon, az oldalaink mely részeire kattintottak, kaptak-e hibaüzenetet stb.). Ezekre az információkra azért van szükségünk, hogy weboldalunkat felhasználóbarát módon tudjuk fejleszteni, úgy, hogy használata a legegyszerűbb, legnagyobb élményt nyújtó lehessen látogatóink számára.  

A weboldalon a következő „analitikai és marketing sütiket” használjuk:

Google Analytics:
- a „süti” elnevezése: Google Analytics
- a „süti” forrása: Google
- a partner adatkezelési tájékoztatója: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
- az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a))
- az adatkezelés célja: forgalom mérése, a felhasználói élmény javítása
- az adatkezelés időtartama: a látogatás idejéig
- a kezelt adatok: IP cím

Facebook pixel:
- a „süti” elnevezése: Facebook pixel
- a „süti” forrása: Facebook
- a partner adatkezelési tájékoztatója: https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142
- az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a))
- az adatkezelés célja: forgalom mérése, későbbi marketing elérés biztosítása
- az adatkezelés időtartama: 120 nap
- a kezelt adatok: IP cím

3. Az általunk folytatott adatkezelésre vonatkozó szabályok

A nekünk megadott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak, ezek közt is elsősorban  
a) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelete (GDPR) és
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
rendelkezéseinek megfelelően kezeljük, a következő elvek szerint: 
a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük;  
b) célhoz kötöttség: csak az itt meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtünk személyes adatokat, és azokat kizárólag e célokkal összeegyeztethető módon kezeljük; 
c) adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és kezelésüket a szükséges mértékre korlátozzuk; 
d) pontosság: biztosítjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre, helyesbítésre kerüljenek;
e) korlátozott tárolhatóság: a személyes adatokat olyan formában tároljuk, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
f) integritás és bizalmas jelleg: megfelelő technikai, szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a kezelt személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét.  
g) elszámoltathatóság.

4. Adatfeldolgozó

A személyes adatkezelésben adatfeldolgozó nem vesz részt.

5. Az érintettek jogai

A GDPR illetve az Infotv. alapján az általunk kezelt személyes adatok érintettjei az 1. pontban megadott elérhetőségeinken keresztül velünk kapcsolatba lépve kérhetik, hogy tájékoztassuk őket személyes adataik kezeléséről, illetve kérhetik 
a) az azokhoz való hozzáférést,
b) azok helyesbítését,
c) törlését, vagy 
d) kezelésének korlátozását, emellett
e) tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen.

Az általunk kezelt személyes adatok alapján sem a GDPR 22. cikke szerinti automatizált döntéshozatalt, sem az ugyanott írt profilalkotást nem végzünk. 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintettek e hozzájárulásukat bármikor jogosultak visszavonni, ez azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Személyes adatot harmadik személy számára nem adunk ki, kivéve, ha erre jogszabály, vagy hatóság kifejezett rendelkezése alapján kötelesek vagyunk. 

6. Az adatkezelés felügyelete

Ha az általunk folytatott adatkezeléssel, illetve a „sütik” használatával kapcsolatban kérdése, észrevétele lenne, kérjük, mindenekelőtt velünk lépjen kapcsolatba a tájékoztatónk 1. pontjában szereplő elérhetőségeink valamelyikén.

Az adatkezelési tevékenységet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felügyeli, amelynek elérhetőségei a következők:
a) Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
b) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
c) Telefon: +36 1/391-1400
d) E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
e) Weboldal: https://www.naih.hu/ 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsértés miatt az érintettek bírósághoz is fordulhatnak az Infotv. 22. §-a szerint. 

7. A változás lehetősége

Adatkezelésünk megoldásai, körülményei időről-időre megváltozhatnak. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatónkat bármikor módosítsuk. A módosításról weboldalunkon adunk tájékoztatást. 

A Chill Antalfa! Nivegy-völgyi kisokos célja saját szubjektív benyomásaink és magánvéleményünk megosztása, a tévedés és az eltérő vélemény jogát kifejezetten fenntartjuk. Kifejezetten nem célunk sem a reklám, sem a tájékoztatás. Az oldalon való megjelenésért vagy leírásokért a szerzők vagy a kiadó semmilyen ellenszolgáltatást nem kértek és nem kaptak az oldalon szereplő szolgáltatóktól. Az oldalon szereplő információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogi következményért a kiadó felelősséget nem vállal.
Az oldalon szereplő képek a szerzőktől, vagy az oldalon megjelenő szolgáltatók engedélye alapján a szolgáltató weboldaláról vagy Facebook oldaláról származnak.
Ha oldalunkon aktualitását vesztett hibás információval találkoznál vagy ajánlanál valami jó új helyet, kérjük jelezd nekünk: chillantalfa@gmail.com!